Choose language:

Preprava

Požiadavky športovcov a výprav na prepravu z letiska do Dudiniec a Dudiniec na letisko je potrebné nahlásiť Monike Sliackej (+421 905 672 628) na mailovú adresu: monikasliacka@gmail.com najneskôr do 10.03.2021. Platba za dopravu bude realizovaná usporiadateľovi v kancelárii pretekov.

Je potrebné nahlásiť presné informácie:

• meno a priezvisko každej prepravovanej osoby

• miesto, deň a čas príletu

• miesto, deň a čas odletu

Preprava bude zabezpečená z:

BRATISLAVA - DUDINCE - 35 EUR/osoba

VIEDEŇ - DUDINCE - 50 EUR/osoba

BUDAPEŠŤ – DUDINCE – 30 EUR/osoba

DUDINCE - BRATISLAVA - 35 EUR/osoba

DUDINCE - VIEDEŇ - 50 EUR/osoba

DUDINCE – BUDAPEŠŤ – 30 EUR/osoba