Choose language:

Preprava

Požiadavky  športovcov  a  výprav  na  prepravu  z  letiska  do  Dudiniec  a  z  Dudiniec  na  letisko  je  potrebné  nahlásiť Monike  Sliackej  (+421  905  672  628)  na  mailovú  adresu: monikasliacka@gmail.com najneskôr  do  17.03.2023.

Platba  za  dopravu  bude  realizovaná  usporiadateľovi  v  kancelárii  pretekov  pri  prezentácii  v  hotovosti.

Je  potrebné  nahlásiť  presné  informácie:

  • meno a priezvisko  každej  prepravovanej  osoby,
  • miesto,  deň  a  čas  príletu,
  • miesto,  deň  a  čas  odletu.

Preprava  bude  zabezpečená  z:

BRATISLAVA  -  DUDINCE   45,-EUR / osoba

VIEDEŇ -  DUDINCE            60,-EUR / osoba

BUDAPEŠŤ  – DUDINCE      40,-EUR / osoba 

DUDINCE  -  BRATISLAVA   45,-EUR / osoba 

DUDINCE  -  VIEDEŇ           60,-EUR / osoba

DUDINCE  – BUDAPEŠŤ      40,-EUR / osoba