Choose language:

Program pretekov a informácie

50 km chôdza muži

35km chôdza muži a ženy

20 km chôdza ženy

20 km chôdza muži

10 km chôdza juniori a juniorky (roč. narodenia 2002-2003)


V prípade priaznivej epidemiologickej situácie budú doplnené do programu pretekov aj kategórie: veteránov/veteránky, dorasteci/dorastenky, staršií žiaci/žiačky, mladší žiaci/žiačky a najmladší žiaci/žiačky.


Časový limit pri vstupe do posledného kola pre 50 km muži 5:00:00


Časový rozpis pretekov

7:45 Otvárací ceremoniál

8:00 50 km muži, 35 km muži a ženy

9:30 10 km juniori, juniorky,

13:45 20 km ženy a muži

14:30 Vyhlásenie výsledkov národných majstrovstiev SR, ČR, Maurícia na 50km muži a 35km muži a ženy

15:45 Vyhlásenie výsledkov 50 km muži, národných majstrovstiev SR na 20 km muži a ženy, 10 km juniori a juniorky


Kancelária pretekov

Kancelária pretekov bude otvorená na Mestskom úrade od 19.03.2021 od 13:00 hod. do 20:00 hod a 20.03.2021 od 6:00 do ukončenia pretekov.

Prezentácia výprav

V kancelárii pretekov 19.03.2021 do 20:00 hod. Prezentácia slovenských pretekárov musí byť ukončená najneskôr v piatok 19.03.2021 do 20:00 hod.

Prezentácia

Na disciplínu končí 15 minút pred štartom vo zvolávateľni /cca 30m od štartu/.

„Penalty zone“

Penalty zóna bude použitá pri všetkých disciplínach, okrem 1 km, podľa pravidla 54.7.3. svetovej atletiky

Šatne

Šatne sa budú nachádzať v blízkosti zvolávateľne, budú k dispozícii osobitne pre mužov aj ženy. Usporiadateľ nezodpovedá za odložené veci pretekárov!

Dopingová kontrola:

Zabezpečuje Slovenská antidopingová agentúra v súlade s pravidlami WA (World Athletics)

Lekárska služba, prvá pomoc

Bude zabezpečená počas pretekov na trati. Účastníci štartujú na vlastné riziko a sú zodpovední za poistenie na pokrytie nákladov pre prípad ochorenia, zranenia počas cesty aj počas podujatia.