Choose language:

OPATRENIA COVID 19

Všetci pretekári zo zahraničia aj ich doprovod musia pred vstupom do Slovenskej republiky absolvovať test (PCR test alebo Antigénový test) na COVID-19 s negatívnym výsledkom nie starším ako 72 hodín.

Každý pretekár (aj doprovod) je povinný preukázať sa negatívnym testom na COVID-19 pri registrácií.

Po registrácii pretekár absolvuje povinné testovanie antigénovými testami na COVID-19 v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR (testovanie bude prebiehať na náklady usporiadateľa).

Doprovod pretekára resp. členovia tímu v prípade záujmu o vstup do priestoru pretekov musia absolvovať taktiež povinné testovanie antigénovými testami na COVID-19 v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR (testovanie bude prebiehať na náklady usporiadateľa).

Na štart budú pretekári nastupovať s prekrytými hornými dýchacími cestami. Po prekročení štartovej čiary si môžu rúšku zložiť a pokračovať v súťaži bez nej. V priestore cieľa obdrží každý pretekár od usporiadateľa rúšku a bez zdržania opustí priestor.

Vstup do uzavretých priestorov podujatia bude umožnený iba s rúškom resp. iným prekrytím horných dýchacích ciest (buffka, šatka) a po dezinfekcií rúk.

Predpokladaný počet štartujúcich (spolu muži + ženy) na 50km je 20.

V prípade vysokého počtu prihlásených pretekárov si usporiadateľ vyhradzuje právo na výber pretekárov.

Vyhlásenie víťazov sa uskutoční z dôvodu hygienických opatrení v priestore štartu a cieľa ihneď po ukončení súťaže.

Vyplácanie finančných odmien sa uskutoční až po vydaní oficiálnych výsledkov a to poukázaním prostriedkov na účet pretekára v banke. Číslo účtu nahlási pretekár e-mailom na Slovenský atletický zväz (mail: office@saz.sk). Víťazov jednotlivých kategórií bude organizátor po vydaní oficiálnych výsledkov kontaktovať.