Choose language:

Program pretekov a informácie

50 km chôdza muži

50 km chôdza ženy

Časový limit pri vstupe do posledného kola pre 50 km muži 5:00:00 a pre ženy 5:20:00


Časový rozpis pretekov

7:45 Otvorenie

8:00 50 km muži, 50 km ženy


Kancelária pretekov

Kancelária pretekov bude otvorená na Mestskom úrade od 23.10.2020 od 15:00 hod. do 18:00 hod a 24.10.2020 od 6:00 do ukončenia pretekov.

Prezentácia výprav

V kancelárii pretekov 23.10.2020 do 18:00 hod. Prezentácia slovenských pretekárov musí byť ukončená najneskôr v piatok 23.10.2020 do 18:00hod. 

Prezentácia

Na disciplínu končí 15 minút pred štartom vo zvolávateľni /cca 30m od štartu/.

„Penalty zone“

Počas pretekov bude uplatnené pravidlo 54.7.3 o časovej penalizácii pretekárov v zmysle pravidiel WA, s výnimkou 1km trati, kde sa toto pravidlo nebude uplatňovať.

Šatne

Šatne sa budú nachádzať v blízkosti zvolávateľne, budú k dispozícii osobitne pre mužov aj ženy. Usporiadateľ nezodpovedá za odložené veci pretekárov!

Dopingová kontrola:

Zabezpečuje Slovenská antidopingová agentúra v súlade s pravidlami WA (World Athletics)

Lekárska služba, prvá pomoc

Bude zabezpečená počas pretekov na trati. Účastníci štartujú na vlastné riziko a sú zodpovední za poistenie na pokrytie nákladov pre prípad ochorenia, zranenia počas cesty aj počas podujatia.